Genomgående bra kvartal

14.11.2019

Tredje kvartalet: juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 292,4 MSEK (237,7).
 • Orderingången ökade med 57 procent till 199,3 MSEK (127,4).
 • Orderstocken ökade med 29 procent till 1 556,9 MSEK (1 202,7).
 • Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 31,3 MSEK (25,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 21 procent till 23,2 MSEK (19,1).
 • Resultat per stamaktie ökade med 34 procent till 1,19 SEK (0,89) före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till -2,2 MSEK (33,1).

Delårsperioden: januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 887,3 MSEK (753,8).
 • Orderingången ökade med 43 procent till 997,3 MSEK (698,0).
 • Orderstocken har ökat organiskt med 155 MSEK under delårsperioden.
 • Rörelseresultatet ökade med 31 procent till 102,6 MSEK (78,6).
 • Resultat efter skatt ökade med 33 procent till 76,7 MSEK (57,8).
 • Resultat per stamaktie ökade med 38 procent till 3,87 SEK (2,81) före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde ökade till 31,7 MSEK (22,9).

Händelser i tredje kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Förstärkning och förändring av koncernledningen har skett från 1 oktober, då Camilla Ekdahl tillträdde som VD för Balco AB och COO i koncernen.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 14 november klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 566 427 04
UK: +44 333 300 92 60
USA: +1 833 823 05 86

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, Tfn: 070-630 20 57

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, Tfn: 070-670 18 48

Denna information är sådan information som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 07:30 CET.

file-attachment

Release

download-icon