Insiderförsäljning

25.02.2022

Balcos vd och koncernchef Kenneth Lundahl har i veckan sålt 195 776 av sina aktier i Balco och har efter detta ett innehav av 20 000 aktier och 170 000 teckningsoptioner. Försäljning har skett för att frigöra likviditet för att kunna köpa aktier vid lösen av utestående teckningsoptionsprogram.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 20 57
[email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

file-attachment

Insiderförsäljning

download-icon