Nytt förvärv stärker och kompletterar Balcos produkterbjudande

08.04.2021

  • Hem
  • Press
  • Nytt förvärv stärker och kompletterar Balcos produkterbjudande

Balco Group AB har den 8 april 2021 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget RK Teknik AB och dess dotterbolag. Tillträde sker i slutet av april 2021. Förvärvet konsolideras från den 1 april 2021 och förväntas bidra positivt till vinst per aktie redan under 2021.

RK Teknik erbjuder balkonger för till-, om- och nybyggnationer, lego- och montageverksamhet samt därtill relaterade tjänster och arbeten för den svenska marknaden. Företagets produkter, som stärker och kompletterar Balco Groups produktsortiment och kunderbjudande, kommer att lanseras på alla marknader där koncernen är verksam. Dessutom innebär förvärvet att Citybalkonger nu kommer att introduceras på den svenska marknaden, ett produktsegment som hittills enbart sålts i Danmark.

RK Teknik omsatte cirka 115 MSEK under 2020 med ett rörelseresultat på cirka 10 MSEK. Bolagets orderstock uppgår till cirka 60 MSEK. RK Teknik kommer fortsatt att drivas av nuvarande ledning som ett helt fristående bolag inom Balco-koncernen, förstärkt med de resurser och den kompetens som en större koncern kan tillföra. Johan Karlsson kvarstår som vd och Kristian Karlsson som entreprenadchef.

Den avtalade Köpeskillingen uppgår till 62 MSEK och avses regleras kontant vid tillträdet. En rörlig tilläggsköpeskilling, som baseras på det förvärvade bolagets framtida utveckling åren 2021–2023, utfaller under 2024. Preliminärt uppskattas den uppgå till cirka 20 MSEK. Förvärvet finansieras genom befintliga likvida medel. Aktierna förvärvas från de nuvarande två ägarna.

  • Förvärvet av RK Teknik är i linje med Balcos tillväxtstrategi och stärker både vårt produktsortiment och vår marknadsposition i Sverige och övriga Norden. Vi bedömer att RK Teknik ska kunna växa organiskt med 100 procent inom en treårsperiod, säger Kenneth Lundahl, vd och koncernchef för Balco Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57, [email protected]
Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 18, [email protected]

Pir in Sweden har bistått säljarna i samband med transaktionen.


Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-08 12:15 CET.

file-attachment

Release

download-icon