Stabil lönsamhet trots minskad omsättning

30.10.2023

 • Hem
 • Press
 • Stabil lönsamhet trots minskad omsättning

Stabil lönsamhet trots minskad omsättning

Tredje kvartalet: juli - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 253 MSEK (311)
 • Orderingången uppgick till 135 MSEK (265)
 • Orderstocken uppgick till 1 067 MSEK (1 461)
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 15 MSEK (17)
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 14 MSEK (16)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12 MSEK (16)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6 MSEK (11)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,48)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 20 MSEK (104)

Delårsperioden: januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 925 MSEK (950)
 • Orderingången uppgick till 682 MSEK (921)
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 74 MSEK (73)
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 67 MSEK (71)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 62 MSEK (69)
 • Resultat efter skatt uppgick till 40 MSEK (50)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,82 SEK (2,39)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 2 MSEK (122)

Händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • I oktober Balco har erhållit en order på drygt 70 MSEK i norra Sverige.
 • Balco har erhållit sin första order på Irland med ett värde på drygt 3 MEUR.
 • Balco Group har anslutit sig till Science Based Targes initiative.
 • Balco Group har förlängt sin RCF med Danske Bank i två år och den gäller nu till 12 oktober 2026.

" Svag orderingång under kvartalet men fortsatt stort intresse för våra produkter. Behovet av att göra åt-gärder på sin balkong försvinner inte. En icke åtgärdad balkong medför i förlängningen en fara för såväl den boende som de som rör sig kring balkongen. "

" Balco går in på ny marknad då vi tagit vår första order på Irland till ett värde av ca 3 MEUR. Vi bedömer att det finns stor potential på denna marknad framöver inom nybyggnationssegmentet. "

- Camilla Ekdahl, VD och koncernchef

Webbkonferens

En webbsänd konferens hålls den 30 oktober 2023 klockan 14:00 CEST då VD och koncernchef Camilla Ekdahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor.

För att följa den webbsända presentationen och skicka skriftliga frågor, använd denna länk: 

https://www.finwire.tv/webcast/balcogroup/balco-group-q3-presentation-2023/

För att delta via telefonkonferens och kunna ställa muntliga frågor ring in:

SE: +46 8 5050 0829

PIN: 859 7363 6769#

Kalendarium 2023                   

Bokslutskommuniké 2023           5 februari 2024

Delårsrapport jan-mar 2024        29 april 2024

Årsstämma 2024                        14 maj 2024

Delårsrapport jan-jun 2024         12 juli 2024

Delårsrapport jan-sep 2024        28 oktober 2024


Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-30 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Ekdahl, VD och koncernchef
Tfn: 070-606 30 32
[email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

file-attachment

Balco Q3 2023

download-icon