Stark omsättnings- och resultattillväxt

14.05.2020

 • Hem
 • Press
 • Stark omsättnings- och resultattillväxt

Första kvartalet: januari – mars

 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 321 MSEK (270).
 • Orderingången uppgick till 341 MSEK (362).
 • Orderstocken ökade med 2 procent till 1 561 MSEK (1 529).
 • Rörelseresultatet ökade med 27 procent till 34 MSEK (27).
 • Resultat efter skatt ökade med 27 procent till 25 MSEK (20).
 • Resultat per stamaktie ökade med 25 procent till 1,23 SEK (0,98) före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde ökade till 5 MSEK (-8).

Händelser i första kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Valberedningen har förslagit att Vibecke Hverven väljs in som styrelseledamot i stället för Åsa Söderström Winberg som har avböjt omval.
 • Påverkan av Covid-19 för Balco har hittills varit begränsad. Samtliga produktionsenheter är i full drift och projekten löper enligt plan. Orderingången i första och hittills i andra kvartalet har dock påverkats av framflyttade stämmor.
 • Styrelsen för Balco Group AB (publ) har beslutat att återkalla det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2019 men håller samtidigt öppet för en extra stämma under hösten 2020 för ett nytt beslut gällande utdelning.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 14 maj klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 54
UK: +44 333 300 90 31
USA: +1 833 249 84 06

Denna information är sådan information som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 2057

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48

file-attachment

Release

download-icon