Stark orderingång och lansering av nytt produktsegment

17.02.2022

 • Hem
 • Press
 • Stark orderingång och lansering av nytt produktsegment

Fjärde kvartalet: oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 324 MSEK (269).
 • Orderingången ökade med 111 procent till 484 MSEK (230).
 • Orderstocken ökade med 43 procent till 1.557 MSEK (1.087).
 • Rörelseresultatet ökade till 38 MSEK (3).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 38 MSEK (22).
 • Resultat efter skatt ökade till 30 MSEK (-5).
 • Resultat per aktie ökade till 1,36 SEK (-0,23).
 • Operativt kassaflöde ökade till 125 MSEK (71).

Helåret: januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1.120 MSEK (1.200).
 • Orderingången ökade med 67 procent till 1.558 MSEK (933).
 • Rörelseresultatet ökade till 118 MSEK (115).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 120 (135).
 • Resultat efter skatt ökade till 90 MSEK (78).
 • Resultat per aktie ökade till 4,12 SEK (3,58).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 96 MSEK (196).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK per aktie (0) uppdelad på två utbetalningar, 1,00 SEK per aktie i maj 2022 och 1,00 SEK per aktie i november 2022.

Händelser i fjärde kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Balco Group presenterade sina nya finansiella mål den 10 januari.
 • Balco Group erhöll en order inom Grön Transformering på 103 MSEK i december.
 • Balco lanserade den 9 februari ett nytt unikt produktsegment för att lösa trångboddheten - ”Balco Living”.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 17 februari 2022 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 58
UK: +44 333 300 90 32
USA: +1 646 722 49 02


Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-17 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 20 57
[email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

file-attachment

Delårsrapport Q4 - 2021

download-icon