Starkt kassaflöde och stark finansiell ställning, trots Covid-19

18.02.2021

 • Hem
 • Press
 • Starkt kassaflöde och stark finansiell ställning, trots Covid-19

Fjärde kvartalet: oktober – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 269 MSEK (333).
 • Orderingången uppgick till 230 MSEK (352).
 • Orderstocken uppgick till 1.087 MSEK (1.522).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 MSEK (38).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 22 MSEK (38).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 MSEK (26).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (1,21).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 71 MSEK (100).

Helåret 2020: januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1.200 MSEK (1.221).
 • Orderingången uppgick till 933 MSEK (1 349).
 • Rörelseresultatet uppgick till 115 MSEK (140).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 135 MSEK (140).
 • Resultat efter skatt uppgick till 78 MSEK (103).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,58 SEK (4,79).
 • Operativt kassaflöde ökade till 196 MSEK (134).

Händelser i fjärde kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Balco har den 10 februari förvärvat Stora Fasad AB, med omsättning 2020 på 30 MSEK och ett rörelseresultat på 5 MSEK. Förvärvet tillför kompetens inom fasadområdet och  kommer att stärka koncernen erbjudande kring totalentreprenad för såväl balkong som fasadrenovering.
 • Covid-19 med fortsatt hög smittspridning i de flesta länder har påverkat orderingång, omsättning och resultat i det fjärde kvartalet och kommer även att göra det kommande kvartal. Jämförelsestörande kostnader på 19 MSEK har tagits i kvartalet kopplat till ökad riskexponering i och med Covid-19. Inga bidrag eller andra stöd kopplade till Covid-19 har mottagits under 2020.
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning till årsstämman då bolaget har minskad beläggning under första halvåret och permitterat personal med start i januari. Styrelsen håller samtidigt öppet för en extra stämma senare under 2021 för nytt beslut gällande utdelning.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 18 februari 2021 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 66
UK: +44 333 300 92 73
USA: +1 833 526 83 98

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 20 57

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48


Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-18 07:30 CET.

file-attachment

Release

download-icon