Tillförordnad VD för Balco Group AB

13.07.2022

  • Hem
  • Press
  • Tillförordnad VD för Balco Group AB

Växjö 13 juli 2022

Styrelsen för Balco Group AB (publ) har beslutat att tillsätta Camilla Ekdahl, nuvarande COO och VD för Balco AB, som tillförordnad koncernchef för Balco Group från och med den 1 september 2022 fram till dess att rekryteringsprocessen är avslutad. Som tidigare kommunicerats har Kenneth Lundahl beslutat lämna sin roll som VD och koncernchef. Han kvarstår i tjänst fram till 1 september och kommer därefter under sin uppsägningstid fram till mitten av december att stå till bolagets förfogande.


Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-13 08:15 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingalill Berglund, styrelseordförande, 073-026 19 16, [email protected]

file-attachment

Pressmeddelande 2022-07

download-icon