Två förvärv i Finland bidrar positivt

29.04.2024

 • Hem
 • Press
 • Två förvärv i Finland bidrar positivt

Första kvartalet: januari - mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 326 MSEK (326)

 • Orderingången ökade med 44 procent till 352 MSEK (245)

 • Orderstocken ökade med 12 procent till 1 392 MSEK (1 241)

 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 16 MSEK (28)

 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 13 MSEK (23)

 • Resultat efter skatt uppgick till 2 MSEK (14)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,63)

 • Operativt kassaflöde uppgick till 18 MSEK (-11)

Händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • Den 22 januari förvärvade Balco Group den finska koncernen Riikku Group Oy med en omsättning på cirka 40 MEUR. Detta är Balco Groups största förvärv hittills.

 • Den 6 mars förvärvade Balco Group det finska bolaget Suomen ohutlevyasennus Oy med en omsättning på cirka 11 MEUR.

 • Ytterligare ett större projekt där värmepumpar integreras i balkonglösning har erhållits i Norge, värde ca 65 MNOK.

"Balco Group har förvärvat de finländska bolagen Riikku Group Oy och Suomen ohutlevyasennus Oy med en total omsättning på ca 50 MEUR. Genom dessa båda förvärv tar vi en ledande marknadsposition i Finland där vi tidigare har varit svagare än på övriga nordiska marknader. Förvärven ligger i linje med vår långsiktiga strategi att vara den ledande balkongleverantören i Norden.”

- Camilla Ekdahl, VD och koncernchef

Webbkonferens

En webbsänd konferens hålls den 29 april 2024 klockan 14:00 CET då VD och koncernchef Camilla Ekdahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor.

För att följa den webbsända presentationen och skicka skriftliga frågor, använd denna länk: 

https://www.finwire.tv/webcast/balcogroup/q1-2024/

För att delta via telefonkonferens och kunna ställa muntliga frågor ring in:

SE: +46 8 5050 0829

PIN: 879 6427 2591#

Kalendarium 2024/2025    

Årsstämma 2024..................................14 maj 2024
Delårsrapport jan-jun 2024.................. 12 juli 2024
Delårsrapport jan-sep 2024................. 28 oktober 2024
Bokslutskommuniké 2024....................10 februari 2025
Årsredovisning 2024............................14 mars 2025
Delårsrapport jan-mar 2025................ 28 april 2025

 


Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-29 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Ekdahl, VD och koncernchef
Tfn: 070-606 30 32
[email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

file-attachment

Balco Q1 2024

download-icon