Tvåsiffrig tillväxt av orderingång, omsättning och resultat

06.05.2022

 • Hem
 • Press
 • Tvåsiffrig tillväxt av orderingång, omsättning och resultat

Första kvartalet: januari – mars

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 288 MSEK (250)
 • Orderingången ökade med 11 procent till 292 MSEK (263)
 • Orderstocken ökade med 39 procent till 1 567 MSEK (1 128)
 • Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 26 MSEK (22)
 • Justerat rörelseresultat ökade med 19 procent till 26 MSEK (22)
 • Resultat efter skatt ökade med 18 procent till 19 MSEK (16)
 • Resultat per aktie ökade med 18 procent till 0,87 SEK (0,74)
 • Operativt kassaflöde uppgick till -14 MSEK (-13)

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 6 maj 2022 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 50

UK: +44 333 300 92 74

USA: +1 646 722 49 04

Kalendarium 2022/2023        

Årsstämma 2022................................ 24 maj 2022

Delårsrapport jan-jun 2022............. 14 juli 2022

Delårsrapport jan-sep 2022............. 31 oktober 2022 (NYTT DATUM)

Bokslutskommuniké 2022................ 6 februari 2023 (NYTT DATUM)


Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-06 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 20 57
[email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

file-attachment

Release

download-icon