Valberedning inför årsstämman 2020

14.10.2019

  • Hem
  • Press
  • Valberedning inför årsstämman 2020

 

Växjö 14 oktober 2019

 

Balco AB:s årsstämma antog vid en extrastämma i september 2017 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess att bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti 2019, samt styrelseordföranden (sammankallande).

 Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Familjen Hamrin (ordförande)
  • Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB
  • Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
  • Gabriel Urwitz, utsedd av Segulah
  • Tomas Johansson, Balcos styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till styrelsens ordförande och ledamöter, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra det per post ställd till: Balco AB, Årsstämma att: Michael Grindborn, Älgvägen 4, 352 45 Växjö eller via email: [email protected]. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2020.

 För mer information, vänligen kontakta:

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 48, [email protected]

 

Balco i korthet:

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 400 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa.

Omsättningen under 2018 uppgick till 1 058 MSEK. Balco är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

 

file-attachment

Release

download-icon