Valberedningens förslag till styrelse i Balco Group AB

11.02.2020

  • Hem
  • Press
  • Valberedningens förslag till styrelse i Balco Group AB

Balcos valberedning, som representerar cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår inför årsstämman 2020 att Vibecke Hverven väljs in som ny ledamot i Balcos styrelse istället för Åsa Söderström Winberg som har avböjt omval.

Inför årsstämman den 14 maj 2020 föreslår valberedningen i Balco Group AB omval av Tomas Johansson som styrelsens ordförande. Vidare föreslås att Vibecke Hverven väljs in som ny styrelseledamot istället för Åsa Söderström Winberg som har avböjt omval.

Valberedningen föreslår således omval av Tomas Johansson, Ingalill Berglund, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg och Mikael Andersson samt nyval av Vibecke Hverven. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod fortsatt är sex personer.

Valberedningen har i sitt arbete eftersträvat att ytterligare stärka kompetensen i styrelsen genom att tillsätta en person med en gedigen bakgrund från byggbranschen. Valberedningens bedömning är att Vibecke Hverven med sin breda bakgrund från ledande positioner i ett flertal norska företag, hennes långa karriär som verkställande direktör, samt stora erfarenhet från den norska marknaden kommer att tillföra värdefull kompetens i styrelsens arbete.

Vibecke Hverven är född 1963 och har en civilingenjörsexamen från Norges Tekniske Högskole. Vibecke har en lång karriär inom såväl OBOS Prosjekt AS, DNV Gl Energy Advisory AS, SWECO Norge AS och Statkraft Engineering AS. Vibecke Hverven har en lång erfarenhet att arbeta som verkställande direktör i inom bygg- och energiindustrin, samt mångårig erfarenhet av styrelsearbete i flera bolag.

Valberedningen i Balco Group AB (Balco) inför årsstämman 2020 utgörs av:

  • Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Familjen Hamrin (valberedningens ordförande);
  • Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB;
  • Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder;
  • Gabriel Urwitz, utsedd av Segulah; samt
  • Tomas Johansson, Balcos styrelseordförande.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 50 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och revisor, motiverat yttrande och information om föreslagna ledamöter kommer att finnas tillgängliga på Balcos hemsida www.balcogroup.se i anslutning till att kallelsen inför årsstämman publiceras.

Årsstämman för Balco Group AB kommer att hållas torsdagen den 14 maj 2020 i Växjö.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Mikael Lindholm, ordförande i valberedningen, 073-674 53 28

Tomas Johansson, ordförande i Balco Group AB, 070-645 06 33

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 48, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon