Valberedningens förslag till styrelse i Balco Group AB

03.02.2021

  • Hem
  • Press
  • Valberedningens förslag till styrelse i Balco Group AB

Valberedning i Balco Group AB föreslår inför årsstämman 2021 Ingalill Berglund som styrelsens ordförande, efter att Tomas Johansson avböjt omval och inval av Thomas Widstrand som ny ledamot i Balcos styrelse.

Valberedningen i Balco Group AB meddelar härmed att de föreslår årsstämman 2021 val av Ingalill Berglund som styrelsens ordförande efter att Tomas Johansson, vilket tidigare kommunicerats, har avböjt omval och att Thomas Widstrand väljs in som ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår således omval av Ingalill Berglund, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg, Mikael Andersson och Vibecke Hverven samt nyval av Thomas Widstrand. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod fortsatt är sex personer.

Valberedningen har i sitt arbete eftersträvat att ytterligare stärka kompetensen i styrelsen genom att tillsätta en person med en gedigen industribakgrund och erfarenhet som börs-VD. Valberedningens bedömning är att Thomas Widstrand med sin breda bakgrund från ledande positioner i ett flertal svenska företag, hans långa karriär som verkställande direktör, samt erfarenhet som börsbolags-VD kommer att tillföra värdefull kompetens i styrelsens arbete.

Thomas Widstrand är född 1957 och har en Master of Business Administration från Handelshögskolan i Göteborg. Thomas har en lång karriär inom ESAB-koncernen, Cardo Pump AB, Borås Wäfveri AB och Troax AB. Thomas är sedan 2008 VD och koncernchef för Troax AB.

Valberedningen i Balco Group AB inför årsstämman 2021 utgörs av:

  • Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Familjen Hamrin (valberedningens ordförande);
  • Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB;
  • Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder; samt
  • Tomas Johansson, Balcos styrelseordförande.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 50 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och revisor, motiverat yttrande och information om föreslagna ledamöter kommer att finnas tillgängliga på Balcos hemsida www.balcogroup.se i anslutning till att kallelsen inför årsstämman publiceras.

Årsstämman för Balco Group AB kommer att hållas tisdagen den 25 maj 2021 i Växjö.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Mikael Lindholm, ordförande i valberedningen, 073-674 53 28

Tomas Johansson, ordförande i Balco Group AB, 070-645 06 33

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 48, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon