Årsredovisning för 2019 tillgänglig idag

08.04.2020

  • Hem
  • Press
  • Årsredovisning för 2019 tillgänglig idag

Växjö, 8 April 2020

 

Balco Group AB:s årsredovisning för 2019 finns tillgänglig på svenska på företagets hemsida under följande länk: www.balcogroup.se/sv/rapporter-och- presentationer

En traditionell PDF-fil biläggs även i detta pressmeddelande. Den engelska versionen publiceras på bolagets hemsida senast den 30 april 2020.

Datum för finansiell information 2020/21:

Delårsrapport januari-mars                         14 maj 2020

Årsstämma 2020                                         17 juni 2020

Delårsrapport januari-juni                            27 augusti 2020

Delårsrapport januari-september                12 november 2020

Bokslutskommuniké januari-december       18 februari 2021

 

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 48, [email protected]

 

Denna information är sådan information som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 08:00 CET.
 

file-attachment

Release

download-icon
file-attachment

Årsredovisning 2019

download-icon