Ökning av antal aktier och röster i Balco Group

01.11.2019

  • Hem
  • Press
  • Ökning av antal aktier och röster i Balco Group

Växjö 1 november 2019, 16:00 CET

I samband med att första delen av Balco Groups teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare förföll i oktober har flertalet deltagare valt att utnyttja sina optioner för teckning av totalt 194 538 nya aktier.

 Det innebär att antalet aktier och röster i Balco Group har ökats från 21 428 773 till 21 623 311 och aktiekapitalet har ökat från 128 577 684,70 SEK till 129 744 958,52 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 48

 

Denna information är sådan information som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2019 kl. 16.00 CET.

  

Balco i korthet:

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 400 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2018 uppgick till 1 058 MSEK. Balco är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

file-attachment

Release

download-icon