Bästa omsättningen och resultatet hittills

27.08.2020

 • Hem
 • Press
 • Bästa omsättningen och resultatet hittills

Andra kvartalet: april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 352 MSEK (325).
 • Orderingången uppgick till 278 MSEK (436).
 • Orderstocken uppgick till 1.469 MSEK (1.641).
 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 49 MSEK (44).
 • Resultat efter skatt ökade med 10 procent till 37 MSEK (34).
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,62 SEK (1,64).
 • Operativt kassaflöde ökade till 86 MSEK (43).

Halvårsperioden: januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 673 MSEK (595).
 • Orderingången uppgick till 618 MSEK (798).
 • Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 84 MSEK (71).
 • Resultat efter skatt ökade med 16 procent till 62 MSEK (54).
 • Resultat per stamaktie ökade med 9 procent till 2,85 SEK (2,62).
 • Operativt kassaflöde ökade till 90 MSEK (35).

Händelser i andra kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Covid-19 har påverkat Balcos orderingång i första och andra kvartalet då stämmor har flyttas fram. I övrigt har verksamheten fungerat normalt förutom vissa extra kostnader på byggarbetsplatser och frakter.
 • Balco har i kvartalet erhållit stora order i Nederländerna och Storbritannien.

"Bästa kvartalet hittills när det gäller nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal, samt riktigt starkt kassaflöde trots de utmaningar som Covid-19 har medfört. Vi bedömer att större delen av tappet i orderingång under första halvåret kommer att tas igen under andra halvåret.", Kenneth Lundahl VD och koncernchef

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 27 augusti 2020 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 73
UK: +44 333 300 92 70
USA: +1 833 249 84 05

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 20 57

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48


file-attachment

Release

download-icon