Balco Groups dotterbolag TBO Haglinds förvärvar Arutex AB

30.11.2022

  • Hem
  • Press
  • Balco Groups dotterbolag TBO Haglinds förvärvar Arutex AB

Balco Groups dotterbolag TBO Haglinds AB har den 30 november ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget Arutex AB. Tillträde sker i början av januari 2023.

Arutex AB är sedan flera år en av TBO:s största samarbetspartner som utför själva montaget av balkonger och inglasningar. Syftet med köpet är att trygga tillgången på montörer då TBO växer. Arutex omsätter ca 14 MSEK och har i dagsläget 12 anställda. TBO avser att utöka personalstyrkan i Arutex, som kommer att bedrivas som ett dotterbolag till TBO.

 

Vi ser det här som en naturlig och positiv förlängning av vårt fina samarbete med Arutex. För de anställda i båda företagen blir det heller inga större förändringar”, säger Pär Haglind, VD för TBO Haglinds, i en kommentar.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Haglind, VD TBO Haglinds AB, 070-607 46 43, [email protected] 
Camilla Ekdahl, tf koncernchef Balco Group, 070-606 30 32, [email protected]
Michael Grindborn, CFO och IR-chef Balco Group, 070-670 18 18, [email protected]

 

 

Balco i korthet:

Balco är ett balkongbolag med fasadkompetens som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har ca 500 anställda, är marknadsledare i Skandinavien och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Om-sättningen under 2021 uppgick till 1 120 MSEK. Balco är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Haglind, VD TBO Haglinds
Tfn: 070-607 46 43
[email protected]

Camilla Ekdahl, tf koncernchef
Tfn: 070-606 30 32
[email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

file-attachment

Pressrelease Arutex

download-icon