Balco stärker sin position i Sverige genom förvärv av TBO-Haglinds AB

15.11.2018

  • Hem
  • Press
  • Balco stärker sin position i Sverige genom förvärv av TBO-Haglinds AB

Balco Group AB förvärvar TBO-Haglinds AB, vilka är verksamma inom renoveringssegmentet avseende balkongentreprenader i Sverige. Förvärvet stärker och kompletterar Balcos produkt- och kunderbjudande. Utöver att tillsammans fortsätta utveckla TBO-Haglinds välskötta och lönsamma verksamhet finns det synergier mellan bolagen, i synnerhet avseende kunderbjudandet i Sverige och i framtiden även i övriga länder där Balco är verksamt.

Balco Group AB har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i TBO-Haglinds AB. Tillträde sker i december 2018 och förvärvet konsolideras från den 1 januari 2019.

TBO-Haglinds AB är en av de etablerade aktörerna på den svenska renoveringsmarknaden för balkongentreprenader. Genom förvärvet stärker Balco sitt produkt- och kunderbjudande till att täcka hela marknadens behov inom renoveringssegmentet.

TBO-Haglinds omsätter cirka 130 MSEK med ett förväntat rörelseresultat på 15 MSEK. Bolagets orderstock uppgår till cirka 200 MSEK. TBO-Haglinds kommer fortsatt att drivas av nuvarande ledning som ett helt fristående bolag inom Balco-koncernen. Pär Haglind kvarstår som VD.

Med förvärvet ökar Balcos orderstock från 1,2 miljarder kronor till cirka 1,4 miljarder kronor samtidigt som vår tillväxt inom renoveringssegmentet förväntas öka med cirka 15 procent mer än Balcos underliggande tillväxt. Förvärvet förväntas bidra positivt med 0,50 kronor i vinst per aktie under 2019.

”Möjligheten att förvärva TBO-Haglinds är i linje med Balcos tillväxtstrategi och kommer att tillföra betydande värden både för Balcos framtida kunder och bolagets aktieägare. Genom förvärvet stärker vi vår marknadsposition betydligt på vår viktiga svenska huvudmarknad. Vi är mycket glada att välkomna TBO-Haglinds som en del av Balco-koncernen.”, säger Kenneth Lundahl, vd för Balco, i en kommentar.

”Vi ser fram emot att tillsammans med Balco kunna fortsätta utveckla TBO-Haglinds, där vi ser stora möjligheter framöver inom renoveringssidan, där vi säkerställer en stor och viktig arbetsplats i Arboga”, säger Pär Haglind, vd för TBO-Haglinds AB.

Köpeskillingen uppgår till 120 MSEK, varav 20 MSEK utgör en rörlig tilläggsköpskilling som baseras på bolagets framtida utveckling och som utfaller under 2021. Förvärvet finansieras i allt väsentligt med utnyttjande av beviljade, ännu ej använda, kreditfaciliteter.

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Lundahl, Verkställande direktör, 070-630 20 57
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, [email protected]

Carnegie har bistått Balco i samband med transaktionen.

Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 klockan 21:00 CET.

Balco i korthet:
Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad
livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2017 uppgick till 989 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.

TBO-Haglinds i korthet:
TBO-Haglinds AB härrör från Haglinds Svets AB som under 70- och 80-talet tillverkade smideskonstruktioner till industrin åt vilka man även utförde lego- och serviceuppdrag. Under åttiotalet utvecklades samtidigt TBO AB i grannstaden Köping, ett företag som utförde renovering och utbyte av balkonger på flerbostadsfastigheter. De två företagen samarbetade allt tätare och slogs ihop 1996 till TBO-Haglinds AB, då med bröderna Ola och Christer Haglind som ägare för att förvärvas av Olas barn, Mia, Pär och Peter under 2003. Syskonen är aktiva och driver bolaget. Balkongentreprenadsidan har under åren vuxit och blivit en allt mer dominerande del av verksamheten med kunder över hela Sverige och Norge. Totalt har mer än 35 000 balkonger producerats och levererats.

file-attachment

Release

download-icon