Balcos styrelseordförande Tomas Johansson avböjer omval

09.12.2020

  • Hem
  • Press
  • Balcos styrelseordförande Tomas Johansson avböjer omval

På grund av utökade engagemang inom Segulah har Balcos styrelseordförande Tomas Johansson meddelat valberedningen att han inte har för avsikt att ställa sig till förfogande för omval vid nästa ordinarie bolagsstämma. Rekrytering av en ny styrelseordförande startar omgående.

Tomas Johansson avgår som ordförande och styrelseledamot vid årsstämman den 25 maj 2021.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Mikael Lindholm, valberedningens ordförande, tel. +46 (0)73 674 53 28


Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-09 14:15 CET.

file-attachment

Release

download-icon