Förändring av antal aktier och röster

28.03.2024

  • Hem
  • Press
  • Förändring av antal aktier och röster

Växjö, 28 mars 2024

Det totala antalet aktier och röster i Balco Group AB (”Balco”) har ökat med 383 480 aktier och röster. Anledningen till ökningen av antalet aktier och röster är genomförandet av den riktade nyemissionen av 383 480 aktier som beslutades av styrelsen den 6 mars 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2023, med anledning av Balcos förvärv av Suomen ohutlevyasennus Oy. Per den 28 mars 2024 uppgår således antalet aktier och röster i Balco till 23 021 648 aktier och röster. Balco innehar inga egna aktier.

 


Informationen är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-28 14:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Grindborn
CFO och IR-chef
070 670 18 48
[email protected]

file-attachment

Pressmeddelande - Ökning av antalet aktier och röster mars 2024

download-icon