Fortsatt stark orderingång och hög efterfrågan

17.05.2018

 • Hem
 • Press
 • Fortsatt stark orderingång och hög efterfrågan

Första kvartalet: januari – mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 242,6 MSEK (230,8), en ökning med 5,1 procent eller 11,8 MSEK. Ökningen var i sin helhet organisk.
 • Orderingången uppgick till 271,2 MSEK (220,1), en ökning med 23,2 procent, varav renovering stod för 95 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,0 MSEK (23,1), en minskning med 4,8 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,6 MSEK (7,3).
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,89 SEK (0,47), före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till -23,4 MSEK (-8,2).
 • Anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15 har minskat kvartalets omsättning med 7 MSEK och rörelseresultatet med 3,7 MSEK. Jämförelsetalen har inte omräknats.

Händelser i första kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Efter kvartalets slut har Balco tecknat en order i Stockholm med ett ordervärde uppgående till cirka 100 MSEK. Projektstart sker när kunden har erhållit bygglov.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls idag den 17 maj klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Fredrik Hall presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på: 

 • SE: +46 8 566 426 63 eller
 • UK: +44 203 008 98 02
 • US: +1 855 753 22 36

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57
Fredrik Hall, CFO, 070-392 77 30
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon