God orderingång och fortsatt omsättningstillväxt

22.02.2019

 • Hem
 • Press
 • God orderingång och fortsatt omsättningstillväxt

Fjärde kvartalet: oktober – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 304,2 MSEK (283,7), en ökning med 7,3 procent eller 20,5 MSEK.
 • Orderingången uppgick till 305,0 MSEK (296,4), en ökning med 2,9 procent.
 • Orderstocken ökade med 0,8 MSEK, under kvartalet och uppgick till 1 203,5 MSEK vid kvartalets slut.
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,0 MSEK (26,3), en ökning med 2,8 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 41,6 MSEK (37,4) en ökning med 11,0 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 19,0 MSEK (20,0), en minskning med 1,0 MSEK.
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,86 SEK (1,09), före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 29,5 MSEK (138,4).
 • Anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15 har minskat kvartalets omsättning med 4,4 MSEK och rörelseresultatet med 1,7 MSEK. Jämförelsetalen har inte omräknats.

Helåret januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 058,1 MSEK (989,0), en ökning med 7,0 procent eller 69,1 MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 003,1 MSEK (1 113,5), en minskning med 9,9 procent.
 • Orderstocken minskade med 34,8 MSEK, motsvarande 2,8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 105,6 MSEK (92,3), en ökning med 14,4 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 120,2 MSEK (116,7) en ökning med 3,0 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 76,8 MSEK (37,7), en ökning med 104 procent.
 • Resultat per stamaktie uppgick till 3,67 SEK (2,43), före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 49,9 MSEK (182,9).
 • Anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15 har minskat årets omsättning med 21,8 MSEK och rörelseresultatet med 9,4 MSEK. Jämförelsetalen har inte omräknats.
 • Styrelsens förslag till årsstämman 2019 är att en utdelning om 2,00 SEK per aktie lämnas för verksamhetsåret 2018.

Händelser i fjärde kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Balco har förvärvat och tillträtt samtliga aktier i TBO-Haglinds AB i slutet av det fjärde kvartalet. Omsättningen per år i det förvärvade bolaget uppgår till cirka 130 MSEK och förväntas bidra positivt med 0,50 kr i vinst per aktie under 2019. TBO-Haglinds AB har inte påverkat Balcos orderingång, omsättning och resultat under 2018.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls idag den 22 februari klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Fredrik Hall presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på: 

 • SE: +46 8 519 993 83 eller
 • UK: +44 333 300 92 73
 • US: +1 646 722 49 57

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57
Fredrik Hall, CFO, 070-392 77 30
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon