Mer än fördubblad orderingång i kvartalet

18.11.2021

 • Hem
 • Press
 • Mer än fördubblad orderingång i kvartalet

Tredje kvartalet: juli – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 243 MSEK (258).
 • Orderingången ökade med 116 procent till 306 MSEK (142).
 • Orderstocken ökade med 13 procent till 1.460 MSEK (1.294).
 • Rörelseresultatet uppgick till 24 MSEK (29).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (29).
 • Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (21).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,83 SEK (0,95).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 24 MSEK (35).

Delårsperioden: januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 797 MSEK (931).
 • Orderingången ökade med 53 procent till 1.075 MSEK (703).
 • Rörelseresultatet uppgick till 80 MSEK (113).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 81 (113).
 • Resultat efter skatt uppgick till 60 MSEK (83).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,76 SEK (3,82).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -30 MSEK (125).

Händelser i tredje kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Förlängt bankavtal är tecknat med Danske Bank som gäller till 12 oktober 2024 med en utökad hållbarhetslänkad RCF på 510 MSEK och en checkkredit på 75 MSEK.
 • Balco Group har förbättrat sin ESG-riskrating hos Sustainalytics till 20,8 (28,6).

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 18 november 2021 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 73
UK: +44 333 300 92 60
USA: +1 646 722 49 03

 


Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-18 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 20 57
[email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

file-attachment

Delårsrapport Q3 - 2021

download-icon