Stark omsättningstillväxt och kassaflöde samtidigt som ett kostnadsbesparingsprogram lanseras

31.10.2022

 • Hem
 • Press
 • Stark omsättningstillväxt och kassaflöde samtidigt som ett kostnadsbesparingsprogram lanseras

Tredje kvartalet: juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 28 procent till 311 MSEK (243)
 • Orderingången uppgick till 265 MSEK (306)
 • Orderstocken uppgick till 1 461 MSEK (1 460)
 • Rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK (24)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 17 MSEK (25)
 • Resultat efter skatt uppgick till 11 MSEK (18)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (0,80)
 • Operativt kassaflöde förbättrades till 104 MSEK (25)

Delårsperioden: januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 950 MSEK (797)
 • Orderingången uppgick till 921 MSEK (1 075)
 • Rörelseresultatet uppgick till 69 MSEK (80)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 71 MSEK (81)
 • Resultat efter skatt uppgick till 50 MSEK (60)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,39 SEK (2,76)
 • Operativt kassaflöde förbättrades till 122 MSEK (-30)

Händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

Balco har den 25 oktober förvärvat Söderåsens Mur och Kakel AB, med omsättning på 53 MSEK. Förvärvet kompletterar koncernens andra fasadbolag geografiskt, då Söderåsen jobbar främst i södra Sverige och kommer att stärka koncernens erbjudande kring totalentreprenad och grön transformering.

Ett kostnadsbesparingsprogram på 20 MSEK kommer att  genomföras för att stärka lönsamheten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 31 oktober 2022 klockan 14:30 CET då tf koncernchef Camilla Ekdahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 50
UK: +44 333 300 0804 UK PIN: 52441942#
USA: +1 646 722 4957

Kalendarium 2022/2023        

Bokslutskommuniké 2022       6 februari 2023
Delårsrapport jan-mar 2023   24 april 2023
Årsstämma 2023                     9 maj 2023
Delårsrapport jan-jun 2023    14 juli 2023
Delårsrapport jan-sep 2023   30 oktober 2023
Bokslutskommuniké 2023        5 februari 2024


Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-31 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Ekdahl, tf koncernchef
Tfn: 070-606 30 32
[email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

file-attachment

Balco Q3 2022

download-icon