Valberedning inför årsstämman 2018

19.01.2018

  • Hem
  • Press
  • Valberedning inför årsstämman 2018

Balco AB:s årsstämma antog vid en extrastämma i september 2017 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess att bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i december 2017 för årsstämman 2018 (därefter per den sista augusti), samt styrelseordföranden (sammankallande).

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Gabriel Urwitz, utsedd av Segulah IV L.P. (ordförande)
  • Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB
  • Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse
  • Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur
  • Lennart Kalén, Balcos styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till styrelsens ordförande och ledamöter, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra det per post ställd till: Balco AB, Årsstämma att: Cecilia Lannebo, Älgvägen 4, 352 45 Växjö eller via email: [email protected]. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 23 februari 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon