Valberedningens förslag till styrelse i Balco Group AB

27.03.2018

  • Hem
  • Press
  • Valberedningens förslag till styrelse i Balco Group AB

Balcos valberedning som representerar drygt 51 procent av rösterna i bolaget föreslår inför årsstämman 2018 att Carl-Mikael Lindholm och Johannes Nyberg väljs in som nya ledamöter i Balcos styrelse.

Håkan Bergqvist och Marcus Planting-Bergloo som idag ingår i Balcos styrelse har avböjt omval. Inför årsstämman den 17 maj 2018 föreslår valberedningen i Balco Group AB omval av Lennart Kalén, Ingalill Berglund, Percy Calissendorff, Tomas Johansson och Åsa Söderström Winberg. Valberedningen föreslår vidare att Carl-Mikael Lindholm och Johannes Nyberg väljs in som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Lennart Kalén omväljs som styrelsens ordförande.

Då Balco noterades under 2017 har valberedningen beaktat de ökade krav som ställs på företag på börsen samt att styrelserepresentationen ska utgå ifrån den förändrade ägarbilden efter noteringen på börsen. Carl-Mikael Lindholm är förvaltningsansvarig för Carl-Olof och Jenz Harmins Stiftelse som är Balcos andra största aktieägare samt affärsutvecklare för Herenco AB och Johannes Nyberg är vd för Skandrenting AB som är Balcos tredje största aktieägare. Valberedningen bedömer att de två föreslagna kandidaterna kommer att tillföra värdefull kompetens i styrelsens arbete. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat sju personer.

Carl-Mikael Lindholm är född 1971 och har en läkarexamen från Karolinska Institutet i Stockholm samt en specialistexamen i allmänmedicin och onkologi.
Carl-Mikael har tidigare tjänstgjort som läkare i olika befattningar på Karolinska sjukhuset, länssjukhuset i Jönköping samt i vid universitetssjukhuset i Linköping. Sedan 2016 är Carl-Mikael Lindholm förvaltningsansvarig för Carl-Olof och Jenz Harmins Stiftelse samt affärsutvecklare för Herenco AB. Vid sidan av arbetet i stiftelsen och för Herenco är Carl-Mikael styrelseordförande i Hamhus AB. Carl-Mikael sitter i valberedningen som har berett förslaget till styrelse inför årsstämman.

Johannes Nyberg är född 1971 och har en civilekonomexamen vid Uppsala Universitet internationella ekonomprogrammet; Commerce program, School of Business Queens University; samt studier i ekonomi vid Humboldt Universitetet. Johannes är idag är vd för Skandrenting AB och har tidigare haft positioner på Kaupthing Bank Sverige AB, AGL Structured Finance och inom IBS Sverige AB. Vid sidan av sin vd-roll på Skandrenting AB är Johannes Nyberg styrelseordförande i Cryonite AB, styrelseledamot i Raiffeisen Leasing Nordic AB samt i Skandrenting AB.

Valberedningen i Balco Group AB (Balco) består inför årsstämman 2018 av:

  •  Gabriel Urwitz, utsedd av Segulah IV L.P. (valberedningens ordförande);
  •  Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse;
  •  Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB;
  •  Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur; samt
  •  Lennart Kalén, Balcos styrelseordförande.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 51 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och revisor, motiverat yttrande och information om föreslagna ledamöter kommer att finnas tillgängliga inför årsstämman på Balcos hemsida www.balcogroup.se  

Årsstämman för Balco Group AB kommer att hållas torsdagen den 17 maj 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Gabriel Urwitz, ordförande i valberedningen, 070-590 89 00
Lennart Kalén, ordförande i Balco Group AB, 070-536 26 00
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon