Valberedningens förslag till styrelse i Balco Group AB

05.03.2019

  • Hem
  • Press
  • Valberedningens förslag till styrelse i Balco Group AB

Balcos valberedning, som representerar cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår inför årsstämman 2019 att Tomas Johansson väljs till ny styrelseordförande istället för Lennart Kalén som har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen att Mikael Andersson väljs in som ny ledamot i Balcos styrelse istället för Percy Calissendorff som har avböjt omval.

Inför årsstämman den 21 maj 2019 föreslår valberedningen i Balco Group AB att Tomas Johansson, som sedan 2013 är ledamot i styrelsen och representant för huvudägaren Segulah, väljs till ny ordförande då Lennart Kalén, styrelsens ordförande, har avböjt omval. Vidare föreslås att Mikael Andersson väljs in som ny styrelseledamot istället för Percy Calissendorff som har avböjt omval. Valberedningen föreslår således omval av Tomas Johansson, Ingalill Berglund, Åsa Söderström Winberg, Carl-Mikael Lindholm och Johannes Nyberg samt nyval av Mikael Andersson. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod minskas från sju till sex personer.

Valberedningen har i sitt arbete eftersträvat att ytterligare stärka kompetensen i styrelsen genom att tillsätta en person med en gedigen industriell bakgrund. Valberedningens bedömning är att Mikael Andersson med sin breda industriella bakgrund från ledande positioner i ett flertal internationella företag såväl som hans långa karriär som verkställande direktör kommer att tillföra värdefull kompetens i styrelsens arbete.

Mikael Andersson är född 1955 och har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Mikael har en lång karriär inom såväl Asea/ABB AB, Saint Gobain, Trelleborg AB (den delen som idag är Nordic Waterproofing) och PMC Group AB. Mikael Andersson har en lång erfarenhet att arbeta som verkställande direktör i tillverkande företag inom bygg- och verkstadsindustrin.

Valberedningen i Balco Group AB (Balco) inför årsstämman 2019 utgörs av:

  •  Gabriel Urwitz, utsedd av Segulah IV L.P. (valberedningens ordförande);
  •  Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB;
  •  Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse;
  •  Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur; samt
  •  Lennart Kalén, Balcos styrelseordförande.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 50 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och revisor, motiverat yttrande och information om föreslagna ledamöter kommer att finnas tillgängliga på Balcos hemsida www.balcogroup.se i anslutning till att kallelsen inför årsstämman publiceras.

Årsstämman för Balco Group AB kommer att hållas tisdagen den 21 maj 2019 i Växjö.

För mer information, vänligen kontakta:
Gabriel Urwitz, ordförande i valberedningen, 070-590 89 00
Lennart Kalén, ordförande i Balco Group AB, 070-536 26 00
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, [email protected]

file-attachment

Release

download-icon