Our Companies Banner

Våra bolag

Vi utvecklar ert företag genom aktivt ägarskap med en framgångsrik process för integrering och tillväxt.

Har ni ett lönsamt balkongbolag, en verksamhet som kan komplettera Balco Groups produkterbjudande för grön övergång där det finns tillväxtmöjligheter, eller ser ni ett generationsskifte men vill att bolaget bibehåller sin identitet?

Tack vare sin decentraliserade affärsmodel är Balco ett attraktivt alternativ. Dotterbolagen fortsätter bredvida sin verksamhet under nuvarande ledning och under eget varumärke. Balco Group erbjuder finansiell stabilitet, resurser och redskap som gör det lättare och mer effektivt  att utveckla er verksamhet.

Experience Experience

Lång erfarenhet av förvärv

Förvärv är en viktig del av Balco Groups tillväxtsstrategi. Vår erfarenhet från tidigare förvärv har get oss en tydlig och strukturerad process för en framgångsrik integrering och utveckling av förvärvade bolag.

Ett framgångsrikt förvärv kan ibland ta flera år, vilket ökar sannolikheten för ett tillfredsställande utfall för båda parter.

Kontakta oss

Balco Group söker överenskommelser som gynnar båda parter

Vad letar vi efter?
  • Europeiska balkongbolag eller bolag vars aktiviteter kan komplettera Balco Groups produkterbjudande för grön transformering
  • Stark position i nischade marknader
  • Lönsamma, välskötta bolag
  • En företagskultur i linje med Balco Groups
  • Hållbar affärsmodell
  • Fortsatt engagemang från ledning och anställda
Vad erbjuder vi?
  • Finansiell stabilitet
  • Samarbete och kunskapsdelning inom Balco Group
  • Decentraliserad affärsmodell där företaget behåller sitt varumärke, identitet och kultur
  • Expertis och resurser inom hållbarhet, digitalisering och affärsutveckling

Kontakta oss

Michael Grindborn

CFO och Head of Investor Relations

+46 706 70 18 48

[email protected]

230926 Balco FJL 138 Michael Grindborn Min